Homepage


What's Current?

Calendar

Class/Event Details

Register


Site Index

Other Links

Contact Us 
 

Contact Information:
 
 

Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au - Hale 'O Lono
 
  KahunaHaleOLono@webtv.net
or
KaLehua2000@webtv.net 

or

LokahiLapaauHi@webtv.net
 
  Hale 'O Lono
P.O. Box 6202
Hilo, Hawai'i 96720 

Lapa'au Clinic: Phone (808) 961-3118 
Mahalo a Nui Loa:
Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au
Pu'u Honua 'O Hawai'i '0 Hale 'O Lono,
"Council of Elders of Hawai'i" - Hale 'O Lono. 

-


Transfer interrupted!

© 2001 Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au & LokahiOla.org - KaLehua2000@webtv.net - design by madeinhawaii@mac.com - images © Copyright 1998 Coconut Info. -