Homepage


Training and Retreats

Lomilomi
Certification


Register

Services

Contact Us

  Healing Arts

Hawaiian History and Culture
 

Site Index 
 


Lokahi Lapa'au Medicine Circle Island 'O Hawai'i Program
FREE KAHUNA LA'AU LAPA'AU WORKSHOPS

"A Complete Comprehensive Kahuna Lapa'au Disease Prevention & Health Wellness Program. " 

E KOMO MAI KAKOU ! 
Come, Everyone is welcome to join us. 

Come journey with the Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au Council of Elders 'O Hawai'i - Hale 'O Lono & Mo'olono 'O Kumu'Ola, as we share the La'au Lapa'au healing methods of ancient Hawai'i - a Native Hawaiian Disease Prevention & Health Wellness Detoxification Program 

ALOHA 'AINA 
LOKAHI LAPA¹AU MEDICINE CIRCLE 
"THE LIGHT OF LOKAHI WITHIN" 

Circle Island 'O Hawai'i Kahuna La'au Lapa'au, Ho'omaemae i ka Hi'uwai Ola, Hawaiian LomiLomi Lapa'au Healing and Ho'oponopono Workshops. 

LOKAHI LAPA'AU MEDICINE CIRCLE

Times: 10:00am-3:00pm. Registration (9:30am)

Click here for updated schedule of classes

PRE-REGISTRATION REQUIRED.
Email LokahiLapaauHi@webtv.net.
Lapa'au Clinic Call: (808) 961-3118

Please Bring Own Brown Bag Lunches.

For more information, registrations, workshops, dates, places and future workshop dates,
please contact us (808) 961-3118. 

ALOHA 'AINA HO'OLA 'HA MAU KAKOU! 

Aloha, The Time to Heal Our People & Planet Earth is Now 

PRESENTED BY 
Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au 'O Hawai'i - Hale 'O Lono 

REGISTRATION
Contact Ho'ola 'O LomiLomi Lapa'au Clinic 'O Hawai'i 
93 Banyan Drive, Hilo HI 96720 
(808) 961-3118 

Email: LokahiLapaauHi@webtv.net 

- © 2001 Ka Leo 'O Na Kahuna Lapa'au & LokahiOla.org - KaLehua2000@webtv.net - design by madeinhawaii@mac.com - images © Copyright 1998 Coconut Info. -